نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search
کلاسهای آموزشی و ورزشی

برنامه باشگاه ورزشی سرای محله فرهنگ

 

خانم مسغودی

ایستگاه تندرستی

15/7

15/8

خانم اسدی

ایستگاه تندرستی

15/8

15/9

خانم جوادی

ایستگاه تندرستی

15/9

15/10

خانم جوادی

ایستگاه تندرستی

2

3

خانم مسعودی

ایستگاه تندرستی

3

4

خانم جوادی

مربی ایروبیک

3

4

خانم مرادی

آمادگی جسمانی

 

 

خانم دشتی

کاراته

30/4

6

آقای آریا

مربی دفاع شخصی کیک بوکسینگ

6

8

 
 

برنامه کلاسهای آموزشی سرای محله فرهنگ

 

نام مربی

نام دوره آموزشی

روز

ساعت

ساعت

خانم پوریاسین

مربی کامپیوتر  

دوشنبه و چهارشنبه

9

12

آقای یوسف پور

مربی زبان رایگان  

 شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

9

10:30

خانم جدیدی

مربی نقاشی

دوشنبه و چهارشنبه

5

6

خانم ناصری

مربی خیاطی

یک شنبه و سه شنبه

2

3

 خانم پوریاسین

 مربی رباتیک

دوشنبه و چهارشنبه  

10

11