نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
کلاسهای آموزشی و ورزشی

 

برنامه کلاسهای آموزشی سرای محله امیریه 1396

 

نام مربی

نام دوره آموزشی

روز

ساعت

ساعت

خانم جدیدی

مربی کامپیوتر  (مبتدی تا پیشرفته)

یکشنبه و سه شنبه ها

16

18

خانم ابوحمزه

خانم فرج پور

خانم فخار

مربی زبان

مربی زبان

مربی زبان

یکشنبه-سه شنبه

یکشنبه-سه شنبه

شنبه-چهارشنبه

 

 

16

15:45

16

 

17

17:45

18

خانم جدیدی

مربی هنری (دانش آموزان و بزرگسالان)

یکشنبه و سه شنبه ها

16

17

خانم ها محبی و امیری

مربی خیاطی

یک شنبه و سه شنبه

2

3

 خانم جدیدی

 مربی رباتیک

دوشنبه و چهارشنبه  

10

11

خانم کوثری

مربی قران

شنبه-چهارشنبه

15:30 18
اقای زارعی ریاضی

دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

15

18

خانم دشتی طب سنتی(رایگان)

دوشنبه-

سه شنبه

9:30

10:30

10:30

11:30

خانم پوررمضان فرزندپروری(رایگان)

یکشنبه

چهارشنبه

10

15:30

11

16:30